Gwałtowny postęp w przemyśle sprawił, iż konieczne stały się modyfikacje w formach zarządzania zakładami produkcyjnymi oraz ich pracownikami. Lean management to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej celem jest zmultiplikowanie efektywności procesu produkcyjnego w określonym przedsiębiorstwie. Jak łatwo można wydedukować, zamysł ten ma swój początek w Japonii, znanej z szeroko pojętego minimalizmu. Prekursorem tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z minimalizowaniem wszystkich czynności podejmowanych podczas procesu produkcyjnego, a równocześnie absolutnie zbędnych. VSM Training Kit Manufacturing Najistotniejszym celem „szczupłego zarządzania” jest więc zlikwidowanie marnotrawstwa zarówno w wymiarze siły roboczej jak i używanych materiałów. Zastosowanie form działania lean management stwarza możliwość zdobycia takich korzyści, jak wzrost produktywności oraz jakości wyrobów. Także stosunki pracownicze w przedsiębiorstwie z reguły poprawiają się. Ma to związek z lepszą komunikacją. Co istotne sposoby działania z obszaru lean management mogą być wdrażane w każdym przedsiębiorstwie, obojętne z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej wielkości. To, co jest priorytetem to sprawność dokonania weryfikacji, które działania są niepotrzebne dla firmy.