Większość z nas kojarzy branżę hotelową z rozmaitymi obiektami, które oferują nocleg. Trzeba jednakże pamiętać, że pomiędzy typowym hotelem a pensjonatem są pokaźne różnice. Nie wolno też pomylić schronienia turystycznego z domem wycieczkowym albo gospodą. Hotelarstwo i hotel w Krakowie jest precyzyjnie powiązany z turystyką. Rozwój branży krajoznawczej zapewnia wielkie zyski hotelom. Natomiast wysokie normy […]