Coraz wyższy standard życia w toku codzienności powoduje, że podlegają modyfikacjom także nasze wymagania wobec hotelu. Dobry hotel, to już nie tylko miejsce noclegowe. By goście chętnie decydowali się na określony hotel, powinien on spełniać różnorakie wymagania. Ważne są jednocześnie wielkość pokoju, jak i jego podstawowe wyposażenie. Jednakże to, co opisujemy jako typowe stale zmienia […]